Focus mode

Opis:

Zagojony. Góra /pióra/ wykonana wcześniej. Pozostała część podczas konwentu w Czechach. Łącznie trzy sesje.